szkodliwe kserokopiarki

Kserokopiarki emitują promieniowanie elektromagnetyczne, ale zwykle jest to promieniowanie niskoenergetyczne i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Jednakże, niektóre kserokopiarki i drukarki emitują związki organiczne lotne (VOC) oraz pyły, które mogą wpłynąć na jakość powietrza w pomieszczeniu, a długotrwałe narażenie na te substancje może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych.

Dlatego też ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniach, w których znajdują się kserokopiarki i drukarki, a także stosować się do zaleceń producentów w zakresie użytkowania i konserwacji tych urządzeń.